Siddhartha / QBC Remit Japan

सिद्धार्थ रेमिट सदस्यता अनलाइन फारम

तपाईंको परिचय पत्र (जईर्‍यो कार्ड) को अगाडिको फोटो । मोबाईल बाट सिधै फोटो खिच्नको लागि Take Photo अप्सन रोज्नुहोस् अथवा आफ्नो Photo Library बाट पनि फोटो रोजेर यहाँ राख्न सकिन्छ ।
तपाईंको परिचय पत्र (जईर्‍यो कार्ड) को पछाडिको फोटो । मोबाईल बाट सिधै फोटो खिच्नको लागि Take Photo अप्सन रोज्नुहोस् अथवा आफ्नो Photo Library बाट पनि फोटो रोजेर यहाँ राख्न सकिन्छ ।
तपाईंको माइ नम्बरको फोटो ।
तपाईंको जेपी बैंक क्यास कार्डको फोटो । मोबाईल बाट सिधै फोटो खिच्नको लागि Take Photo अप्सन रोज्नुहोस् अथवा आफ्नो Photo Library बाट पनि फोटो रोजेर यहाँ राख्न सकिन्छ ।

 

For rate inquiries: 080-4058-1001 (SoftBank)
Support in Japan: 080-3552-1001 (Softbank), 080-3498-0270 (Softbank)
Office support number: 0120-808-774 (Toll-Free)

© Copyright SBL Remit Japan 2016